Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Voor veel mensen is dat gelukkig ook zo. Toch is die veiligheid in de kerk niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Wie te maken krijgt met seksuele intimidatie en/of misbruik in kerkelijke relaties, kan rechtstreeks contact op nemen met het Stichting Gedragscode Leidinggevenden, waarbij Resound Church Parkcity is aangesloten, maar ook eerst in gesprek gaan met ons intern vertrouwenspersoon, dhr. Edwin Cramer. Hij is het eerste aanspreekpunt en kan helpen bij eventueel te zetten verdere stappen.

De vertrouwenspersoon moet zich houden aan de volgende instructies:

Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan het oudstenteam.
Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden en het oudstenteam.
De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan overleggen Stichting Gedragscode Leidinggevenden
Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.

Neem contact op met ons intern vertrouwenspersoon