Dag 10: Besef je het?

Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ Genesis 28:16-17

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem. Hij is onze poort naar de hemel, naar de troon van God, waar we elke keer als we hulp nodig hebben genade en barmhartigheid ontvangen (Hebreeën 4:16). Alles wat wij daarvoor moeten doen is Hem geloven op zijn woord (Hebreeën 11:6; Johannes 14:12-27).

Op Jakobs dieptepunt openbaart God zichzelf als de God van de voorvaderen, de God van Abraham en Isaak. Maar bovenal openbaart God openbaart zich als de God van Jakob. God laat zien dat hij net zo persoonlijk bij Jakob betrokken wil zijn, als bij zijn vader Isaak en zijn opa Abraham.

De Bijbel noemt ons als gelovigen kinderen van Abraham. Net als Jakob zijn wij
kinderen van de belofte, erfgenamen. Maar hoe kennen wij God? Wie is Hij voor ons? Soms kan God voor ons misschien ook de God van de Bijbel zijn, de God van wonderen en tekenen in andere landen, de God van onze voorouders. God in de hemel.
Maar is Hij ook jouw God? Ken je Hem als de God van dichtbij of van veraf? Besef je dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, een huis van God? Besef je dat God in jou aanwezig is met zijn Geest om jou krachtig bij te staan, zodat jij de hemel op aarde kan brengen?

Neem vandaag de tijd om te mediteren over het feit dat door het geloof Jezus in jou komt wonen en jij met Hem mag zitten op de troon.

Wat betekent dat voor jou toekomst en jouw dromen?

Jan Peter Ruitenberg