Dag 14: Let the river flow


Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Johannes 7:37-38

Vijf jaar geleden liep ik op nieuwjaarsdag langs een beekje waar door ophoping van takken en andere materialen de beek een nieuwe weg had gevormd waardoor een deel van het oorspronkelijke pad was weggeslagen en zich een klein eiland had gevormd. Ik kreeg de indruk dat de Heilige Geest me vroeg wat ik zag. Ik beschreef de meandering die ik zag en het nieuwe leven wat op het eiland was ontstaan.
‘Kijk nog eens goed!’
Ik snapte het niet, wat moest ik zien?
Ik kreeg de volgende gedachte:
‘Goede en slechte dingen breng Ik niet op je pad. Maar jouw pad komt wel langs goede en slechte dingen. Je moet niet bezig zijn met goed en slecht. Ik wil dat je leeft. Net als die beek.
Onderweg zijn er obstakels, maar omdat de beek is aangesloten op de bron, blijft ze stromen en kan ze om of over die obstakels heen en daardoor verandert haar vorm, haar keurslijf. De obstakels komen niet van Mij. Ze zijn er. Ik geef levend water om te stromen. Alles wat jij moet doen, is meebewegen met het levende water.’

Jezus is onze bron. Als we in Hem geloven, vertrouwen op de volmaaktheid van Zijn offer, dan kan het levend water gaan stromen. Dan kunnen we woorden gaan spreken die de Geest ons ingeeft. Woorden van leven. Woorden die ons brengen langs nieuwe wegen. Wat de obstakels ook zijn, als we vertrouwen op Jezus, onze Voorziener, onze Redder, de Voleinder van ons geloof, dan zal Zijn liefde altijd een weg maken.

‘We’re better together.’ Ga naar de Bron. Voed je met Gods waarheid en spreek die uit.

Jan Peter Ruitenberg