Dag 17: Papa papáá…..de roep van een kind

Als vader zijnde heb ik dit natuurlijk zo vaak gehoord.
Soms leuk en soms had ik er ook geen zin in….laat me nu ff!!!

Hoe roepen wij zelf naar de Vader en wat kunnen we verwachten?
Heeft Hij wel tijd…..geduld om altijd maar te luisteren en vaak ook nog naar hetzelfde verhaal?

Zelfs Jezus riep het uit naar zijn Vader!
Dat lezen we o.a. in Mattheüs 27:46
Eli Eli, lama sabachtani?” Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij Verlaten???!!!

Tjonge…..Hij wist toch zeker wel dat Zijn Vader Hem niet in de steek zou laten?! Raar hoor!!

Zelfs Jezus was desperate…..voelde zich alleen gelaten en zat er doorheen!
Dat is wat zeg!!

Toch zocht Hij Zijn Vader op door het uit te roepen naar Hem.
Dat waren z’n beetje zijn laatste woorden…..desperate en in doodsnood….wauw!!

Laten we beseffen dat ook wij, hoe we er ook voorstaan, altijd papa papáá….mogen roepen.
Wat kunnen we verwachten??……alles en nog eens alles!!!
Hij zal altijd luisteren ook al weet Hij al wat je gaat vragen.

Roep en sta op die rots…..verwacht Zijn oneindige liefde en vul je ermee.

Dank U lieve Papa voor deze mooie dag samen met U!!

Rob Kelders