Dag 3: Ik ben blij


Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:4-7 (NBV)

Churandy

Tijdens de Olympische Spelen in Londen van 2012 leerden we in Nederland Churandy Martina kennen. Deze man kon niet alleen hard lopen; hij bereikte zowel op de 100 als 200 m de finale, hij was ook erg blij. Zijn blijdschap was aanstekelijk en bleek uiteindelijk ook niet afhankelijk van zijn prestaties. Ook toen hij na afloop van de finale geen medailles wist te behalen, bleef hij blij en was hij dankbaar voor de wedstrijd die hij mocht lopen.
Afgelopen zomer zou Churandy weer naar de spelen gaan. Door de coronacrisis moest hij zijn plannen wijzigen. Ik zag op Youtube een filmpje van hem, trainend op Papendal, nieuwe doelen stellend en nog steeds tevreden en dankbaar voor wat hij wel kon. Dat kostte hem ook moeite, opnieuw gaan trainen, jezelf sterk en fit houden, jezelf elke keer weer opladen zonder te weten waarvoor. Toch koos hij er voor het te doen en het gaf hem weer plezier.

Hoe lopen wij onze wedloop?
We kunnen kijken naar de omstandigheden. Kijken naar wat we missen. Boos zijn over maatregelen die ons opgelegd worden, vrijheid die ons ontnomen wordt. En we worden steeds minder blij.
Of … we kijken naar Jezus en blijven altijd verheugd omdat Gods liefde onveranderlijk en onvoorwaardelijk is. Jezus heeft dit bewezen door voor ons te sterven aan een kruis. Dankzij Hem hebben wij altijd toegang tot de liefdevolle en beschermende armen van onze liefdevolle Papa.

Hebreeën 12:1-2 (NBV)
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Laten we zo in 2021 onze wedstrijd lopen; het oog gericht op Jezus.
Dan kunnen we zeggen: ‘Ik ben blij, want God is bij mij!”

Jan Peter