Doop

Na je keuze voor Jezus is de doop de volgende stap

‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden.’ Handelingen 2:38

Wanneer laat je je dopen?
Als je gelooft in de Here Jezus en wat er in de bijbel staat.
Als je je bekeerd hebt. (Je afgekeerd hebt van je oude leven zonder Jezus)
Als je Jezus wil volgen en zijn leerling wilt zijn

Als je op een leeftijd bent dat je zelf voor Jezus kunt kiezen (vanaf 12/16 jaar)

Wat is de doop?
We zijn door de ​doop​ in zijn dood met hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Romeinen 6:4

– Een begrafenis. Je zegt je oude leven zonder Jezus vaarwel.
– Een opstanding. Opstanding in een nieuw leven. Je gaat een nieuw leven in met Jezus.

Daarnaast kun je de doop ook vergelijken met een huwelijk. De bijbel zegt dat wij als christenen de bruid zijn en Jezus de bruidegom. Een huwelijk is iets definitiefs; je zegt JA en belooft voor de rest van je leven met je partner te zullen leven. Een belofte! Dus, met de doop zeg je JA tegen Jezus, dat je altijd met Hem zal blijven leven. Verdere overeenkomsten met een huwelijk is het feit dat een publieke daad is, dat het uit liefde gebeurt en net zoals bij een huwelijk beloof je trouw aan één iemand, aan Jezus!

Hoe dopen we?
1. Het nieuwe testament vertelt duidelijk dat de doop uit een totale onderdompeling in het water bestond.

Johannes koos bewust een bepaalde plek in de Jordaan uit vanwege de diepte. Johannes 3:23 

Handelingen 8:38 Fillipus nam de kamerling mee het water in.

Het Griekse woord voor doop is “baptizo”, dat betekent onderdompeling.

2. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Math 28:19)
In de naam van Jezus (Handelingen 19:5)

Stel de volgende vragen:
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Romeinen 10:9-10

1. Heb je beleden dat Jezus Heer is? Dat hij de baas over jouw leven wordt?
2. Geloof je in je hart dat Jezus uit de dood is opgestaan en leeft?
3. Heb je je afgekeerd van je leven zonder God en wil je je oude leven begraven?

4. Wil je Jezus de belofte maken dat je hem voor de rest van je leven zult volgen?

Is je antwoord ja, wat let je dan op de next step te zetten. Geef je nu op voor de eerst volgende doopbijbelstudie en doopdienst.