Kinder en jeugdpastoraat

Wie betrokken is bij kinderen en jongeren ziet niet alleen plezier en vreugde, maar ook zorgen en problemen, groot of klein: ziekte, pesten, echtscheiding, rouw, kinderen met diagnoses, onzekerheid, vormen van risicogedrag en vele andere situaties. Hoe begeleid je hen in dit soort situaties?

Ook binnen de kerk worden we veelvuldig geconfronteerd met zorgvragen rondom gezinnen, kinderen en jongeren. Dit biedt ook kansen. We kunnen er zijn! We kunnen verschil maken in hun levens. Een plek bieden waar zij bemoediging, hulp en steun vinden.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je hoe God de opdracht geeft om voor kinderen en jongeren te zorgen. Hen opvoeden en onderwijzen, hen helpen om te leven naar Zijn eer en hun weg te vinden in alle omstandigheden waarin het leven hen kan brengen. Ook als Resound Church Parkcity hebben we deze bijzondere opdracht en daarmee een grote verantwoordelijkheid.

In veel kerkelijke gemeentes is er aandacht voor pastorale zorg aan volwassenen. Kinder- en jeugd pastoraat heeft hetzelfde doel als volwassenpastoraat: heiliging. Kinderen en jongeren opbouwen om te leven tot Gods eer. Maar hoe je die pastorale zorg vorm geeft is bij kind -en jeugdpastoraat op veel punten totaal anders dan bij volwassenpastoraat. Belangrijk is om aan te sluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind.

Daarom hebben we sinds vorig jaar (2018) een kinder- en jeugdpastoraat team van verschillende gemeenteleden die nauw betrokken zijn bij het kinder- en jeugdwerk van onze kerk. We staan voor elke gezin en kind klaar om op de eerste plaats een luisterend oor te bieden, samen te bidden en hulp te bieden.

Vanuit het kinder- en jeugdpastoraat worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren, ouders of jongerenwerkers toe te rusten. Hierbij kan je denken aan een gezinsdag, thema avonden, oudercursussen etc. Ook hebben we een ondersteunende rol in het kinder- en jeugdwerk van de kerk.

Misschien loopt u al langere tijd rond met een hulpvraag, dit kan ook van praktische aard zijn. Dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.