Visie

Visie
De visie van Resound Church is eenvoudig gezegd dat we mensen in contact willen brengen met Jezus en met elkaar. We geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat we samen als kerk die weg mogen gaan, die waarheid mogen kennen en dat leven mogen leven. Jezus heeft benadrukt wat het belangrijkste is in het leven van een christen: God liefhebben met alles wat in je is, en je naaste liefhebben als jezelf.

Missie
Onze missie komt in het kort hierop neer: in meer gebieden meer mensen bereiken. We willen samen een verschil maken in de steden waar er al Resound-kerken zijn én waar ze nog gestart gaan worden, zodat er zoveel mogelijk mensen Jezus zullen gaan volgen. Het Engelse woord ‘Resound’ betekent echoën/weerklinken. We willen zijn als geluidsgolven (ook terug te zien in ons logo) die een groot bereik hebben en zich verspreiden.