Kerkfamilie

Als gemeente zijn we er altijd op gericht geweest om tot zegen te zijn, een positieve invloed te hebben op onze omgeving en altijd open te staan voor nieuwe dingen die God wil doen. We willen als een leger zijn dat beloofde land inneemt om de Naam van Jezus bekend te maken en zijn koninkrijk te doen uitbreiden. Onze visie is altijd geweest om samen een verschil te maken in Parkstad zodat vele mensen Jezus gaan volgen. Dit ‘samen’ had vaak betrekking op ons als gemeente, maar het laatste jaar is God onze kijk op dit ‘samen’ gaan verbreden. Bij de geboorte van onze kerk in mei 1993 waren we aangesloten bij een beweging van kerken in Nederland, genaamd de Berea beweging. Behalve Piet Vente (de oprichter van onze gemeente), zaten er apostolische leiders van de Berea beweging in het bestuur, te weten Jan Sjoerd Pasterkamp en Leen de Rijk. We waren deel van een familie van 46 kerken (in 2005) die als visie had om Nederland te winnen voor Jezus. Helaas viel de Berea beweging in 2006 uit elkaar en kwamen we als kerk alleen te staan. We zochten aansluiting bij de VPE en het Hillsong netwerk en in 2013 gingen we verder als ParkCity Church.

Resound Church

Het laatste jaar hebben we gemerkt dat we behoefte hebben om weer bij een kerk familie te horen. Kerken en leiders waarmee we samen kunnen werken en waar we elkaar kunnen versterken. Sinds het bezoek van Remco aan de Resound Churches in de Verenigde Staten in november 2018, is God gaan spreken over een samenwerking tussen onze gemeente en Resound Church. Resound Church is opgericht door Luke Reid, 8 jaar geleden in Portland, Oregon. Luke Reid is al drie keer in ParkCity Church geweest. Bekijk hier zijn laatste preek bij ons. Inmiddels is er ook een Resound kerk in Denver en vanaf 1 maart 2020 ook in Orange County (ten zuiden van Los Angeles). De visie statement van Resound Church is ‘meer mensen bereiken, in meer plaatsen’. Berea had de visie om Nederland te winnen voor Jezus; Resound heeft de visie om de wereld te winnen voor Jezus, met name de westerse wereld waar het christendom afneemt.

Visie

Onze visie is nog steeds om samen een verschil te maken in Parkstad waardoor vele mensen Jezus gaan volgen, maar we geloven dat God de Resound beweging op ons pad heeft gebracht om een andere dimensie aan dit ‘samen een verschil maken’ te geven. Samen met andere Resound kerken, niet alleen een verschil maken in Parkstad, maar in heel Limburg, Nederland, Europa en de wereld. We geloven dat God onze invloed en bereik wilt vergroten door samen te werken met deze apostolische kerkplantingsbeweging met een wereldwijde visie. Resound sluit heel goed aan bij onze kleur, waarden en visie en we geloven dat we samen met Resound gaan doorbreken en meer gaan bereiken voor koning Jezus en Zijn koninkrijk.

Wat betekent dit?

Vanaf 1 maart 2020 zullen we deel worden van de Resound familie. Het is geen overname, maar een huwelijk waarin we elkaar versterken. We gaan verder als Resound Church Parkcity, omdat we duidelijk willen maken dat we deel zijn van een wereldwijde familie en beweging. Daarnaast is ParkCity aan Parkstad gebonden, terwijl de visie groter is. Het gaat ons niet om onze naam, maar om de naam van Jezus. We bestaan om onze missie en visie te volvoeren, een verschil maken zodat mensen JEZUS gaan volgen. We bouwen verder op het fundament dat gelegd is en we zijn dankbaar dat we hier op verder kunnen bouwen samen met Resound. We zijn dankbaar voor het verleden, maar willen open staan voor de nieuwe en grotere dingen die God wilt gaan doen in de toekomst.

Vragen?

Wat betekent dit voor het leiderschap?
Remco de Zwart blijft voorganger en leidt samen met het oudstenteam de gemeente. Remco zal deel gaan uitmaken van het Global leadteam van Resound Church.

Wat betekent dit voor de autonomie van onze gemeente?
We gaan een huwelijk aan. Dan leef je niet meer als vrijgezel. Je doet dingen samen. Resound heeft geen top down structuur maar gelooft in samenwerking. Hun leren van ons, en wij van hen. Er is ook geen moederkerk waar alle campussen zich naar moeten voegen. We hoeven geen kopie te worden. We behouden onze eigen kleur, identiteit en dna, maar dit komt ook al heel erg overeen met dat van Resound. Elke Resound kerk heeft ruimte om te experimenteren of dingen anders te doen. Ook zullen we financieel zelfvoorzienend zijn en blijven. Het mooie is dat er niet alleen op voorgangers niveau zal worden samen gewerkt, maar ook op teamleiders niveau door o.a. video meetings waar we over een weer door elkaar versterkt worden.

Worden we nu een internationale Engels sprekende kerk?
Nee, we worden geen Engels sprekende kerk. We blijven een Nederlandse kerk. Wel zullen we meer Engelse vertaling gaan aanbieden in de diensten omdat we verwachten wel meer Engels sprekenden te gaan aantrekken.