All In

Jan-Peter Ruitenberg

Jan-Peter Ruitenberg start met de serie ‘Verbonden’ over de brief aan de gemeente in Efeze. Paulus beschrijft hier de verbondenheid met Christus en met elkaar. Het is een belangrijke boodschap voor de kerk. Waar het om gaat is Jezus en in hem mogen wij een eenheid zijn!

Andere preken