De berg van onvervulde dromen

Jan Pool

Een paradigmaverschuiving is een ontwikkeling die leidt tot een dramatische ander beeld van de werkelijkheid. Dit overkwam Paulus op de weg naar Damascus. Zijn ontmoeting met Jezus gaf hem een totaal ander beeld van Jezus en zijn kruisdood. In plaats van het bestrijden van de in zijn ogen dwaze boodschap van het kruis, werd hij nu een verkondiger van de kracht van het kruis!

Andere preken