Een paradigmaverschuiving

Remco de Zwart

In aanloop naar Pasen start Remco met de serie ‘De kracht van het kruis. Er is kracht in het kruis! Maar we kunnen het kruis van zijn kracht ontdoen. Het kruis kan zijn kracht verliezen in ons leven als we de boodschap van het evangelie brengen met menselijke wijsheid en proberen mensen uit eigen kracht te overtuigen.

Andere preken