Eén

Jan-Peter Ruitenberg

Jan-Peter Ruitenberg spreekt over eenheid dat centraal staat in Efeze 4. Dit hoofdstuk gaat over het bewaren en bewaken van eenheid. Waarom is dit zo belangrijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als christenen samen één zijn, ondanks onze verschillen? #verbonden

Andere preken