Houston, we have a problem!

Jan-Peter Ruitenberg

Jan-Peter start met de prekenserie over de brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Rome. Als mensen hebben we een probleem, we slagen er niet in om het goede te doen en niet te zondigen. Hoe kijkt God dan naar ons? Waar het echter om gaat is dat je geloof hebt! Voor God is degene die gelooft rechtvaardig, ook al ben je dat niet uit jezelf.

Andere preken