Israël – Gods volk?

Jan-Peter Ruitenberg

Wat is de positie van Israel in de brief aan de Romeinen? In deze preek gaat Jan-Peter Ruitenberg hier dieper op in. Een ding is zeker, Gods beloftes zijn voor een ieder van toepassing.

Andere preken