Kijk omhoog

Jan-Peter Ruitenberg

Jan-Peter spreekt over het verlangen om Jezus te ontmoeten en met verwachting uit te zien naar zijn komst. Hij gebruikt in zijn preek de vergelijking van de bruid en bruidegom. We mogen vasthouden aan en vertrouwen op Gods liefde. Kijk omhoog, blijf met verwachting kijken naar Jezus!

Andere preken