Stop! Help!

Frank Benus

Frank vertelt over een bijzonder voorval tijdens zijn reis naar Sri Lanka die doet denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Andere preken