Vrij Zijn

Piet Vente

Door het kruis zijn wij vrijgekocht door het bloed van Jezus. In deze preek neemt Piet Vente ons mee
hoe wij in totale vrijheid mogen leven.

Andere preken