Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid

Walfried Giltjes

Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid. Hoe mogen wij in die vrijheid leven?

Andere preken