Prekenserie: Behold

Behold!, in het Nederlands “Zie!” Serie over Jesaja 43:18-19:

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.”