Dag 1: Samen vasten in een crisissituatie

Collectief vasten

Ieder jaar beginnen we met 21 dagen bidden en vasten, maar dit jaar is anders dan anders. We zitten middenin de tweede golf van de coronacrisis en juist nu is het belangrijk om samen te bidden en te vasten voor ons land in crisis. Het is heel bijbels om in een tijd van crisis collectief te vasten. Kijk maar de crisissituatie waar het volk van Judah in zat toen ze door drie volken werden aangevallen. Koning Josafat wist de kracht van bidden en vasten. Zijn reactie was als volgt:

Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af, en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om raad te vragen. 2 Kronieken 20:3-4

Tijdens deze vastendag begon God te spreken! God zei:

Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God.

Lofprijs

Hoe groot deze crisis ook lijkt, Ik ben groter! Kijk naar mijn grootheid, ik haal de overwinning voor jullie en jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hen morgen tegemoet! Terwijl ze de volgende dag de vijandige legers tegemoet liepen, deden ze iets wat hen hielp om deze focus op de grootheid van God vast te houden. Want voor je het weet word je weer geintimideerd door de omstandigheden en kun je bang worden voor de toekomst. Wat dezen ze? Ze ging lofprijzen! Ze zongen: ‘Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw.’

En dan geeft God een doorbraak!

Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. 2 Kronieken 20:22

Ik wil je aanmoedigen om deze 21 dagen elke dag te beginnen met deze proclamatie: ‘Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw!’ en te verwachten dat God overwinning zal geven!

Remco de Zwart