Heb je begrepen dat God een relatie met jou wil? Daar kun jij je hart voor openen. Je mag daar simpelweg ‘dat wil ik’ op zeggen.  De liefde van God durven toelaten, omdat je door Jezus hebt gezien dat Hij goed is. Dat is vertrouwen en een ander woord voor vertrouwen is geloven.

Voor iedereen
Soms is het geloof met de paplepel ingegoten. Ook dan mag je zelf kiezen. Maak het jouw geloof. Anderen denken juist weer dat het alleen is voor de mensen die er mee zijn opgegroeid. Niet dus. Het is voor iedereen en iedereen kan er zelf voor kiezen.

Gebed
Bidden is vanuit je hart praten met God. Als jij voor God kiest, is het goed om jezelf te helpen dit moment te markeren met een gebed. Je zou bijvoorbeeld onderstaand gebed kunnen uitspreken: Heer Jezus, Ik dank U dat U van me houdt. Dank U dat U mens bent geworden en kwam om mij te redden. Ik heb begrepen dat ik mijn leven zelf bepaalde, maar ik vraag U nu om in mijn leven te komen en alle dingen te vergeven die ik verkeerd heb gedaan. Dank U wel dat U mij heeft vergeven door mijn fouten weg te nemen toen U stierf aan het kruis. Ik geloof dat U dit voor mij deed en dat U bent opgestaan uit de dood en dat U leeft! Ik open mijn hart en mijn leven voor U als mijn Heer en Redder. Vanaf vandaag wil ik niet meer mijn eigen weg gaan, maar wil ik U volgen. Vul mijn hart met Uw liefde. Amen.

Hoe nu verder?
God is een persoon die meer dan wie ook betrokken wil zijn bij jouw leven. Een persoon kun je steeds beter leren kennen, zo is dat ook met God. Op deze website kun je preken luisteren die gaan over wie God is en wat Jezus voor jou gedaan heeft. De Bijbel zegt dat geloof komt door te luisteren naar de woorden van God. Daarnaast ontdek je natuurlijk veel meer van God door met andere gelovigen op te trekken. Zij kunnen wellicht ook je vragen beantwoorden en voor je bidden als je het even moeilijk hebt. Een groep van gelovigen wordt meestal een kerk of een gemeente genoemd. Het is goed je aan te sluiten bij een kerk of gemeente zodat je daar verder kunt groeien in het ontvangen en leven van de genade van God. We nodigen je van harte uit om onze samenkomst te bezoeken.