Watoto kinderkoor concert zondag 21 juni 2020 (online)

Zondag 21 juni komt het Watoto Kinderkoor uit Oeganda weer naar Resound Church Parkcity, alleen dit keer niet fysiek maar digitaal.Ze komen met een nieuwe productie, genaamd ‘we will go’ waarin de vreugde van redding word gevierd. Het koor, bestaand uit weeskinderen en andere kwetsbare kinderen zullen nieuwe aanbiddingsmuziek van Watoto kerk in Oeganda zingen. We nodigen je uit om een ontmoeting met God te krijgen. Door de kracht van hun getuigenis zullen de kinderen vertellen hoe hun leven is veranderd. En hoe hun leven een doel heeft gekregen en zij de verandering in hun gemeenschap mogen brengen. Het publiek zal de kans krijgen om te reageren door betrokken te raken bij Watoto om meer kwetsbare vrouwen en kinderen in Afrika te kunnen redden, ze groot te brengen als leiders en hun land weer op te bouwen. Door aanbidding, dans en verhalen zullen de kinderen getuigen van goed nieuws, dat Zijn redding er is voor ons allemaal. Er wordt een collecte gehouden wat geheel ten goede komt aan het werk van Watoto. Het wordt uitgezonden via onze facebookpagina, Youtube kanaal en churchonline