Dag 19: Wees niet bang

Daniel 10:19 (NBV)

Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’

Daniel ontvangt na 21 dagen bidden en vasten een visioen waarin een engel van God tot hem spreekt. Het ontneemt hem alle kracht.

Geconfronteerd met Gods grootheid en heiligheid, de Schepper van hemel en aarde, beseffen we hoe klein we zijn, hoe machteloos we eigenlijk zijn. David verwonderde zich er ook al over:

Psalm 8 : 4-7 (NBV)

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

Daniel is zo onder de indruk dat hij neervalt. Maar de engel spreekt tot hem: ‘Wees niet bang, geliefde man,’. Het ontroert mij. Dit is onze God. Hij komt in onze zwakheid, in onze angst en zorgen naar ons toe en zegt ons: ‘Wees niet bang. Je bent geliefd. Ik hou van je. Ik heb alles overwonnen en ik geef je mijn vrede.’ Het zijn die woorden die Daniël en ook ons weer kracht geven. Woorden die ons weer op onze benen doen staan.

De hele bijbel door zien we hoe God naar ons toekomt en keer op keer zegt: wees niet bang. Ik ben bij je! Ik ben jouw kracht. Laten we naar Gods woorden luisteren. Laten we vertrouwen op zijn liefde en kracht en laat alle andere stemmen die ons angst aanjagen zwijgen.

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’

Openbaring 1:17b 

Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk

Jan Peter